โครงการระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้แบบธรรมดาของ Togo Jess House

ชื่อโครงการ: บ้านน้ำหอม Togo Jess
ผลิตภัณฑ์หลัก: Asenware Conventional Fire Alarm System รวมถึงเครื่องตรวจจับควันไฟ กระดิ่งเตือน Fire Strobe Sounder จุดโทรแบบแมนนวล ฯลฯ