โครงการแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และเครื่องตรวจจับควันด้วยลำแสงที่สามารถระบุตำแหน่งได้ของคลังสินค้าในประเทศไทย

ที่ตั้ง: หัวหิน Thailand Warehouse
ผลิตภัณฑ์หลัก: 2188 แผงควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่สามารถระบุตำแหน่งได้, เครื่องตรวจจับควันไฟ AW-BK901-100M, ตัวแยกวงจรลัดแอดเดรส AW-ISO2188, โมดูลอินพุต/มอนิเตอร์ที่บอกแอดเดรส, AW-AIO2188-IN, แอดเดรสจุดเรียกจุดเรียกด้วยตนเอง AW-AMC2188, แอดเดรสเสียงแฟลช AW-ASS2188 สายไฟกันไฟ 2*1.5 มม. AW-CABLE2166
บทนำ : มีโกดัง 2 แห่งในโครงการหัวหิน แต่ละคนมีหนึ่งชั้น คลังสินค้าทั้งสองแห่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 27400 ตารางเมตร โดยใช้เครื่องตรวจจับควันไฟมากกว่า 37 เครื่อง เราจัดหาผลิตภัณฑ์ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่สามารถระบุตำแหน่งได้ทั้งหมดและสายเคเบิลป้องกันอัคคีภัย
การติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟ