โครงการระบบเตือนภัยอัคคีภัยแบบธรรมดาของบรูไนบันดาร์เสรีเบกาวัน

ชื่อโครงการ: Smart Laundry
ที่อยู่: บรูไนบันดาร์เสรีเบกาวัน
ไฟไหม้ซักรีดมักเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้:
ผ้ามันที่สะอาดและแห้งในทางที่ไม่เหมาะสม
การสะสมของขุยมากเกินไปในตัวกักเก็บขุย (หรือเรียกอีกอย่างว่าแผ่นกรองขน) ของเครื่องอบผ้า และการสะสมของขุยที่มากเกินไปด้านหลังเครื่องอบผ้า สิ่งเหล่านี้คืออันตรายจากไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้มากที่สุดในห้องซักรีด
โชคดีที่ตราบใดที่เราปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสม รักษาแนวทางการจัดการที่ดี และติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ เราก็สามารถลดอันตรายจากไฟไหม้ได้