โครงการระบบเตือนภัยอัคคีภัยแบบระบุแอดเดรสได้ของ หอคอย Aletqan ของซาอุดีอาระเบีย

ที่ตั้ง: ซาอุดีอาระเบีย
ชื่อโครงการ: อาคาร Aletqan
ผลิตภัณฑ์โดย Asenware ระบบควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัยแอดเดรส AW-FP300 พร้อมเครื่องตรวจจับมากกว่า 1,000 ชิ้นและเครื่องตรวจจับควันไฟแบบลำแสงสะท้อนลำแสงอินฟราเรด
โครงการระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แอดเดรส
โครงการระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แอดเดรส
โครงการระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แอดเดรส