โครงการ CRH ABOITIZ CEMENT FM200 ของฟิลิปปินส์

ชื่อโครงการ: โครงการ CRH ABOITIZ CEMENT ของฟิลิปปินส์
การใช้ผลิตภัณฑ์: ระบบดับเพลิง FM-200
วิศวกรกำลังติดตั้งและทดสอบระบบ FM200