โครงการระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้โรงพยาบาลฟิลิปปินส์

1.ชื่อโครงการ: Mateo Diagnostic Hospital Sta Maria Bulacan
การใช้ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แอดเดรสแอดเดรสของ Asenware
2.ชื่อโครงการ : ศูนย์การแพทย์เมืองอิลากัน
ที่อยู่; อิลากัน , อิซาเบลา
การใช้ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แอดเดรสแอดเดรสของ Asenware