ซีรี่ส์โครงการระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ของรัฐบาลฟิลิปปินส์

ซีรี่ส์โครงการระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ของรัฐบาลฟิลิปปินส์(1)

1.DPWH (กรมโยธาธิการและทางหลวง - รถยนต์) โครงการภาครัฐโดยใช้ระบบแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย Asenware Addressable
2.JMP (สำนักจัดการเรือนจำและการลงโทษ) Rizal Government Project โดยใช้ Asenware Addressable Fire Alarm System