ชุดโครงการระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ของรัฐบาลฟิลิปปินส์ (2)

1.Tarlac Capitol Center โครงการรัฐบาล Tarlac City Phils
การใช้ Asenware Lpcb Addressable System
2.โครงการมหาวิทยาลัยตาร์ลัก
การใช้ระบบแอดเดรสของ Asenware
3.โครงการรัฐบาล กรมอนามัย -สกท.
ที่อยู่: PNP Camp Bagong Diwa , Taguig City
การใช้Asenware Conventional FDAS