โครงการระบบเตือนภัยอัคคีภัยแบบธรรมดาของ Paraguay Diagonal Residence

ชื่ออาคาร : โครงการ Diagonal Residence
ผลิตภัณฑ์หลัก: ASENWARE AW-CFP2166 LPCB อนุมัติระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้
โครงการ Ciudad del este, Paraguay Diagonal Residence ใช้ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้แบบเดิมของ asenware