โครงการระบบเตือนภัยอัคคีภัยแบบระบุที่อยู่ได้ 2 สายของปาปัวนิวกินี

โครงการระบบเตือนภัยอัคคีภัยแบบระบุที่อยู่ได้ 2 สายของปาปัวนิวกินี

บทนำ: Asenware ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบระบุตำแหน่งได้สองสายที่ใช้ในปาปัวนิวกินี เหตุใดลูกค้าจึงเลือกระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่สามารถระบุตำแหน่งได้ของ asenware?
ข้อดีบางประการของระบบที่สามารถระบุตำแหน่งได้คือ::
ระบุตำแหน่งของสัญญาณเตือนและตำแหน่งที่อาจแพร่กระจายได้อย่างแม่นยำ
สามารถกำหนดแผนการอพยพเฉพาะตามสัญญาณเตือนภัยได้
ลดโอกาสเกิดผลบวกลวง
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแต่ละอุปกรณ์ในระบบอย่างสม่ำเสมอ