โครงการระบบเตือนอัคคีภัยแบบระบุที่อยู่ได้ทั้งหมด

โครงการระบบเตือนอัคคีภัยแบบระบุที่อยู่ได้ทั้งหมด

ชื่อโครงการ : Ga Mone Pwint Whole Sale.
ผลิตภัณฑ์หลัก: แผงควบคุมชุดแอดเดรส FP100 สองชิ้นที่ทำงานบนเครือข่าย เครื่องตรวจจับมากกว่า 500 ชิ้น โดยใช้ซอฟต์แวร์จอภาพกราฟิกเพื่อตรวจสอบระบบทั้งหมดในคอมพิวเตอร์