มองโกเลีย Hunu Residence โครงการระบบเตือนภัยอัคคีภัยแอดเดรสแอดเดรสอัจฉริยะ

ชื่อโครงการ : มองโกเลีย ฮั่นนู เรสซิเด้นซ์
ผลิตภัณฑ์หลัก: อาคารที่อยู่อาศัย 24 แห่งของโครงการใช้ระบบเตือนภัยแบบระบุตำแหน่งอัจฉริยะของ asenware, ซีรี่ส์ AW-FP100 สามารถกำหนดค่าได้ด้วยอุปกรณ์เพียงไม่กี่ตัวสำหรับการใช้งานในอาคารขนาดเล็กหรือสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่หรือแอปพลิเคชั่นสูง เพียงเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น เครื่องตรวจจับ โมดูล และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เข้ากันได้ มาพร้อมกับตู้ระดับ IP 30 (มาตรฐาน)