โครงการระบบเตือนภัยอัคคีภัยแบบทั่วไปของมองโกเลียพระพุทธรูปทองคำ

ที่ตั้งโครงการ: Zaisan Central ประเทศมองโกเลีย
ชื่ออาคาร : พระพุทธรูปทองคำ
แนะนำโครงการ : 10 ยูนิต 32 โซนแผงธรรมดาและ 10 ชิ้นทวนโดย Asenware Ltd.