โครงการระบบเตือนภัยอัคคีภัยแบบธรรมดาสำหรับไซต์ 4 โซนของมัลดีฟส์ Fenaka Henbadhoo

ชื่อโครงการ : เว็บไซต์มัลดีฟส์ Fenaka Henbadhoo
ผลิตภัณฑ์หลัก: Asenware 4 Zone Conventional Fire Alarm System ที่ใช้แล้ว ได้แก่ เครื่องตรวจจับควันไฟ ระฆังปลุก แผงควบคุม ฯลฯ