โครงการเครื่องตรวจจับควันไฟแบบลำแสงสัญญาณเตือนไฟไหม้คลังสินค้าของเคนยา

โครงการเครื่องตรวจจับควันไฟแบบลำแสงสัญญาณเตือนไฟไหม้คลังสินค้าของเคนยา

ชื่อโครงการ: โครงการเครื่องตรวจจับควันลำแสงคลังสินค้าเคนยา
การใช้ผลิตภัณฑ์: เครื่องตรวจจับควันไฟสัญญาณเตือนไฟไหม้แบบธรรมดาและจุดเรียกด้วยตนเอง การทดสอบเครื่องตรวจจับลำแสงในคลังสินค้า
การสอบเทียบและการตั้งค่าเครื่องตรวจจับลำแสง ,Asenware ชุดกระจกแตกแบบแมนนวลและเสียงเตือนในคลังสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่ง