โครงการระบบเตือนภัยอัคคีภัยแอดเดรสสำนักงานอุทยานอินเดีย Arihant Nitco

ที่ตั้งโครงการ: เจนไน ประเทศอินเดีย
ชื่ออาคาร : สวนอารีหันต์ นิทโก้
ผลิตภัณฑ์หลัก: ข้อเสนอของ Asenware ได้แก่ แผงสัญญาณเตือนไฟไหม้แอดเดรสได้, เครื่องตรวจจับควันไฟ, กระดิ่งไฟ ฯลฯ
Asenware FP 100 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่สามารถระบุตำแหน่งได้ที่ใช้ในโครงการสำนักงาน Arihant Nitco Park ของอินเดีย
อุทยานอารีหันต์นิตโก
ข้อเสนอของ Asenware รวมถึงแผงสัญญาณเตือนไฟไหม้แอดเดรสแอดเดรส, เครื่องตรวจจับควันไฟ, กระดิ่งไฟ ฯลฯ