โครงการระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้แอดเดรสเอกวาดอร์ Tablicon Planta

ชื่อโครงการ: เอกวาดอร์ Tablicon Planta
ผลิตภัณฑ์หลัก: ระบบเตือนภัยอัคคีภัยที่ใช้แอดเดรสของ Asenware ได้แก่ เครื่องตรวจจับควันไฟ กระดิ่งเตือน Fire Strobe Sounder จุดเรียกด้วยตนเอง ระบบควบคุมการอพยพด้วยเสียง ฯลฯ