Burkina Faso BONKOUGOU DISTRIBUTION โครงการระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการกระจายสินค้า Bonkougou
ผลิตภัณฑ์หลัก: ระบบเตือนภัยอัคคีภัยแบบธรรมดาของ Asenware ที่ใช้แล้ว ได้แก่ เครื่องตรวจจับควัน กระดิ่งเตือน ไฟ Strobe Sounder จุดโทรแบบแมนนวล ฯลฯ
โครงการระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยทั่วไป