โครงการระบบดับเพลิงชิลี Quebrada Blanca FM-200

ชื่อ Proyect: QUEBRADA BLANCA
ที่ตั้งโครงการ: อิกิเก ชิลี
สิ้นสุดข้อมูล: 22 มีนาคม 2564
ผลิตภัณฑ์หลัก: ระบบดับเพลิง FM-200
บทนำ:
เหมือง Quebrada Blanca ตั้งอยู่ในเขตTarapacá ทางตอนเหนือของชิลี ที่ระดับความสูง 4,400 เมตร Quebrada Blanca เป็นการดำเนินการแบบเปิดโล่ง ซึ่งสกัดแร่เพื่อผลิตแคโทดทองแดงผ่านกระบวนการผลิตที่โรงงาน SX-EW การติดตั้ง FM200 fire ระบบปราบปรามทำให้มั่นใจในความปลอดภัยในการผลิต
โครงการระบบดับเพลิงชิลี Quebrada Blanca FM-200
โครงการระบบดับเพลิงชิลี Quebrada Blanca FM-200โครงการระบบดับเพลิงชิลี Quebrada Blanca FM-200ระบบดับเพลิง FM-200