โครงการระบบดับเพลิงสถานีไฟฟ้าแรงสูง CHILE

ที่ตั้งโครงการ: บัลปาราอิโซ ชิลี
ชื่ออาคาร: La Pólvora
ข้อมูลเสร็จสิ้น: 30 เมษายน 2021
ผลิตภัณฑ์หลัก: ASENWARE 500 GPM Pump Room, Deluge Valves, Red Sprinkler Rings, IR3 Detectors และ 105ªC Thermal Cable,
แผงระบาย ช่องทางและแหล่งน้ำประปาสำหรับเครือข่ายอัคคีภัย
วิศวกรรมและการจัดหาระบบดับเพลิงของ ASENWARE ดำเนินการโดย All System Ingeniería y Proyectos Pirámide Ltda
www.A33.cl ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Asenware