โครงการระบบ FM200 สถานีไฟฟ้าย่อยกัมพูชา

ที่ตั้ง: สถานีย่อยกัมพูชา
ผลิตภัณฑ์หลัก: กระบอกสูบ FM200, แผงควบคุมการปล่อยแก๊ส, อุปกรณ์เสริม, สายไฟ, สายไฟกันไฟ
บทนำ: ระบบดับเพลิง ASENWARE FM200 ใช้เพื่อป้องกันห้องควบคุมไฟฟ้าแรงสูงของสถานีไฟฟ้าย่อย GSKC วิศวกรของ ASENWARE ได้แนะนำผู้รับเหมาในพื้นที่ของเราให้เสร็จสิ้นโครงการนี้อย่างประสบความสำเร็จ
สถานีไฟฟ้าย่อย GSKC
กระบอกสูบ FM200