บังคลาเทศ Best Western Hotel Cox Bazar Addressable Fire Alarm System Project

ชื่ออาคาร: Best Western Hotel Cox Bazar บังคลาเทศ
ผลิตภัณฑ์หลัก: ASENWARE AW-FP300 LPCB อนุมัติระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่สามารถระบุตำแหน่งได้
Cox's Bazar ตั้งอยู่ห่างจากหาดทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียงไม่กี่ก้าว อาคารสิบสามชั้นมีห้องพักกว้างขวาง 236 ห้อง ใช้ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย asenware。