โครงการระบบแจ้งเหตุอัคคีภัยที่สามารถระบุตำแหน่งได้ของ UAE Big Tower

หอคอยขนาดใหญ่แห่งนี้ในอัจมานยูเออี ASENWARE LPCB ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่สามารถระบุตำแหน่งได้
ชื่ออาคาร: อัจมาน ยูเออี ทาวเวอร์
ผลิตภัณฑ์หลัก:
Asenware ได้จัดเตรียมการออกแบบทั้งหมดสำหรับโครงการนี้ ซึ่งรวมถึง Addressable Fire Alarm Control Panel (AW-FP300) เครื่องตรวจจับควันที่สามารถระบุตำแหน่งได้ 、addressable เครื่องตรวจจับความร้อน ฯลฯ