โครงการ ADK Building Addressable Fire Alarm System

โครงการ ADK Building Addressable Fire Alarm System ของมัลดีฟส์

ชื่อโครงการ : อาคาร ADK มัลดีฟส์
อาคาร ADK ของมัลดีฟส์เป็นโครงสร้างที่รู้จักกันดีในมัลดีฟส์ชาย โดย asenware ได้ให้บริการระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบมืออาชีพที่สามารถระบุตำแหน่งได้ทั้งหมด
อาคาร ADK ของมัลดีฟส์
อาคาร ADK ของมัลดีฟส์