ไนโรบี ประเทศเคนยา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แอดเดรสและโครงการ FM200

ไนโรบี ประเทศเคนยา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แอดเดรสและโครงการ FM200

คำอธิบาย โครงการ : บล็อกสำนักงาน Merchant Square และห้องเซิร์ฟเวอร์ที่ Merchant Square

ให้สภาพแวดล้อมการทำงานแบบมืออาชีพที่บุคคลและองค์กรชอบไปทุกวัน

ผลิตภัณฑ์หลัก : Asenware จัดหาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่ระบุระบุตำแหน่งได้ของ LPCB ที่เชื่อถือได้

และระบบปราบปราม FM200 ทั้งโซลูชั่น

โครงการFM200 โครงการFM200